Posts Tagged ‘ภูเข้’

ภูเข้

Thursday, May 2nd, 2013

ภูเข้

ภูเข้ หรือบางแหล่งก็เรียก ดอยหลวงพระบาง เป็นภูเขาในทิวเขาหลวงพระบางซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สูงจากระดับน้ำทะเล 2,079 เมตร โดยมีหลักเขตแดนหลักที่ 3-37 ตั้งอยู่บนยอด ภูเข้เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และสูงที่สุดในจังหวัดน่าน โดยมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวจัด ภูเข้มีสภาพธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันระหว่างท้องทุ่งหญ้ากับผืนป่าดิบเขาที่ยังสมบูรณ์ ผสมผสานไปกับความงดงามของทิวเขาสลับซับซ้อนทั้งในเขตพื้นที่ประเทศไทยและลาว ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็นในป่าบริเวณภูเข้ ได้แก่ ก่วมแดง เฟิร์นมหาสดำ ขนุนดิน กล้วยป่า เจ้าแตรวง เป็นต้น

ป่าเมฆแห่งเทือกเขาหลวงพระบาง กั้นเขตไทยลาว เทือกสูง ป่าสวย สันทางแห่งเขาที่ยาวไกล กับการเดินทางของคนตัวเล็กๆที่หลงเสน่ห์ลำเนาไพร ป่าเมืองน่าน ภูเข้เป็นยอดเขาที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย เนื่องจากระยะทางการไปและกลับนั้นต้องพักค้างแรมในป่าด้วย

ภูเข้เป็นยอดเขาสูงที่สุด อันดับ6 ของประเทศไทย มีระดับความสูง 2079เมตร ในแผนที่แทบทุกฉบับไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ที่นี่เป็นป่า อีกแห่ง ที่ผมอยากมาสัมผัสมาก ค้นหาข้อมูลอยู่นานสมควรถึงรู้ว่าที่นี่คงเดินทางมาได้ง่ายๆไม่ได้แน่น ด้วยระยะทางไกลจากตัวเมิอง เกือบ 140กิโลเมตร มันช่างหาค้นหา ถึงต้องมาสัมผัส แต่มันยิ่งทำให้ท้าทาย